Harkboot.nl BV winnaar NENnovation Award 2021

Harkboot.nl BV winnaar NENnovation Award 2021

Harkboot.nl BV winnaar NENnovation Award 2021 in de categorie klanten en commissieleden. 

Harkboot NENnovation

De jury is van mening dat de Harkboot werkt aan een zeer innovatieve methode, waarbij ondernemerschap en samenwerken een positieve boventoon voeren. De harkmethodiek is een oplossing voor het bestrijden van bepaalde inheemse wortelende ongewenste waterplanten. Door het bestrijden hiervan, worden wateren geschikter gemaakt om te vissen, wordt de doorstroming van water langdurig verbeterd en wordt recreëren (varen/zwemmen) makkelijker. Ook is de harkmethode een goede oplossing voor het bestrijden van invasieve exoten die voorkomen op de Unielijst.

De innovatie is het automatiseren van een klassieke onderhoudsmethode. De maatschappelijke relevantie is zeer groot: enerzijds het voorkomen van toename van begroeiing van de sloten, anderzijds door een aanpak te hanteren waarbij milieu impact verkleind wordt. Tevens biedt de Harkboot werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De koppeling met normen is zeer duidelijk. Harkboot heeft het initiatief genomen om een NTA uit te werken en kijkt naar een volgende stap: Europese normalisatie.

Terug naar het overzicht

Bekijk ook deze cases

Conver Merchandise webshop

De officiele Conver Webshop voor Merchandise is nu online mowingshop.com

Introductie van C86-E baggerschuifboot

Introductie van een nieuwe Electrische boot: de C86-E baggerschuifboot