Duurzaamheid

Wat is verantwoord waterbeheer?

De kwaliteit van het water moet op de juiste manier beheert worden om ervoor te zorgen dat het voldoende zuurstof en organismes bevat; Door het toepassen van duurzaam en verantwoord waterbeheer zorgt het onderhoud van water en oevers voor meer leven en vegetatie. Zowel in als rondom het water. 

water-soldier-vegetation-2-webversion.jpg

Waarom is duurzaam waterbeheer van belang?

Om water op te vangen in tijden van droogte en af te voeren bij heftige regenval, is juist waterbeheer van essentieel belang. Door water op te vangen bij heftige regenval worden overstromingen voorkomen. Hierdoor is er voldoende ruimte nodig om in korte tijd vele water op te vangen en weer af te voeren. Regenwater wordt daarnaast opgeslagen om in periode van droogte het grondwater weer aan te vullen. Dit doen we om verdroging en verzilting van de grond tegen te gaan. 

Door duurzaam waterbeheer gaan we zo goed mogelijk om met te veel of juist te weinig water. Een goede doorstroming van de watergangen is hierbij van essentieel belang. Algen, te weinig zuurstof of planten exoten die woekeren zorgen voor een verminderde waterkwaliteit. 

Door de vegetatie op de juiste manier te onderhouden ontstaat er  meer diversiteit; Deze diversiteit zorgt voor meer leven in het water. Alternatieven zoals planten met wortels verwijderen of het afgraven van planten zorgen voor bodemerosie;

Baggeren zorgt voor meer zuurstof in het water en doorstroming van watergangen. Door een laag organische materiaal wat op de bodem terechtkomt slibt een watergang of sloot langzaam dicht. Dit met alle gevolgen van dien.

water-soldier-vegetation-2-webversion.jpg

C485-E Electrische maaiboot
 • Volledig Elektrisch
 • Geen CO2 uitstoot
 • Fluisterstil
Meer informatie
Maaiverzamelboten
 • Maaien en afvoeren in één werkgang
 • Verwijderd bodemvegetatie en drijvende vegetatie
 • Ook geschikt voor het verzamelen van drijvend afval
Meer informatie
Baggerboten
 • Voor het verwijderen van organisch slib
 • Geschikt voor sloten, kanalen en vijvers
 • Hersteld tevens het bodemprofiel
Meer informatie
Fishprotector
 • Voor het visvriendelijk maaien
 • Door de lichtflitsen worden vissen gealarmeerd
 • Direct op de T-mes of maaikorf te monteren

 Tips voor duurzaam waterbeheer:

 1. De oevers en bodem van de watergangen worden periodiek gemaaid om de doorstroming van aan- en afvoer van water te bevorderen. Dit om wateroverlast of watertekort te voorkomen.
 2. Waar het mogelijk is, blijft de begroeiing staan zodat de biodiversiteit verbetert en het water wordt vastgehouden. Deze begroeiing wordt het opvolgende jaar gemaaid.
 3. Houdt rekening met beschermde soorten planten en bloemen door in een bepaalde periode niet te maaien.
 4. Laat de plantenwortels staan, zodat planten kunnen groeien.
 5. Begin bij een doodlopende watergang/sloot bij het doodlopende gedeelte. Slootdieren krijgen hierdoor een uitwijkmogelijkheid.
 6. Bij baggerwerkzaamheden,  zorg voor een ontsnappingsroute voor slootdieren. Het is van belang dat dit langzaam gedaan wordt.close-up-of-frog-lying-in-weeds-in-the-water-webversion.jpg

Bekijk onze cases

Harkboot.nl BV winnaar NENnovation Award 2021